Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση παιδικού σταθμού στο κτίριο επί των οδών Βύρωνος- Κένεντυ» με αριθμό μελέτης 27/2010 και πρ/σμό 44.998,00€.

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: