Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» με αρ. μελ. 116/2012 και προϋπολογισμό : 11.498,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

332

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: