Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» με αρ. μελ.: 55/2009 και προϋπολογισμό: 44.970,59 €

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: