Έγκριση Πρωτοκόλλου - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», με αριθμό μελέτης 121/2017 και προϋπολογισμό 550.253,97 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

258

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: