Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» με αριθμό μελέτης 32/2006 και πρ/σμό 1.059.100,00€.

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: