Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Μεγ. Αλεξάνδρου» (αρ. μελέτης 42/2008).

Αριθμός Απόφασης:

280

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: