Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρων αθλητισμού περιοχής συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου» με αριθμ. μελ. 63/2008 και πρ/σμό 100.000,00€.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: