Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων στο Δήμο Μενεμένης» (αριθ.μελ. 36/07 και πρ/σμό 150.000,00€)

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: