Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας μεταλλικών τμημάτων κτιρίων», αρ. μελ. 49/2017.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: