Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης» με αριθμ. μελ. 96/13 και προϋπολογισμό 265.062,00€.

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: