Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Μενεμένης» με αριθμ. μελ. 98/13 και προϋπολογισμό 87.508,00€.

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: