Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση αύλειου χώρου 1ης ΕΣΕ και συντήρηση υφιστάμενου» με αρ. μελ.: 53/2007 προϋπολογισμού:150.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: