Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οικήματος (τολ) στο χώρο του στρατοπέδου» με αρ. μελ.: 40/2009 προϋπολογισμού:12.223,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

312

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: