Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης δημοτικού σταδίου Δ.Κ. Μενεμένης» αρ. μελ. 55/2012 Κ.Α.Ε. «Ε-0155-12» και πρ/σμό 26.500,00€.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: