Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» με αρ.μελ.75/2013 και προϋπολογισμό 295.893,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

287

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: