Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 κληροδοτήματος «Γρ. Αξωνίδη».

Αριθμός Απόφασης:

318

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: