Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

353

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: