Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης»

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: