Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2012.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: