Εγκριση ψηφίσματος για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: