Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: