Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι ώρες λειτουργίας μουσικών οργάνων στα καταστήματα των άρθρων 37, 38, 39 Αιβ/857/1983 Υγειονομικής διάταξης.

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: