Έγκριση σχεδίου πρότυπου εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης.

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: