Έγκριση συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: