Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευσης δένδρων», αριθμ.μελ.104/18.

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: