Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: