Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων»

Αριθμός Απόφασης:

029

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: