Εγκριση συμμετοχής και μετάβασης του αρμόδιου υπαλλήλου του Γραφείου Ποιότητας, Οργάνωσης, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.Αθανασιάδη Δημήτρη στην Μούρθια της Ισπανίας για προπαρασκευαστική επίσκεψη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Διά Βίου Μάθηση (Longlife Learning)

Αριθμός Απόφασης:

273

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: