Έγκριση συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ 6746/03.12.2018 πρόσκληση ( κωδικός πρόσκλησης 149.4e ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: