Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα JUST/2015 και συγκεκριμένα στο έργο με τίτλο: «Πρόσβαση των Γυναικών Ρομά και Ταξιδιωτών γυναικών στη Δικαιοσύνη, JUSTROM Συμβούλιο της Ευρώπης».

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: