Έγκριση συμμετοχής του Προέδρου της Κοινότητας κ. Κεσόγλου Παύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της υπό τροποποίηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «ΑΤΡΟΠΟΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αναπληρωτή τον κ. Καρίκα Χρ

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: