Έγκριση σύνταξης μελέτης με τίτλο “ Βρεφονηπιακός σταθμός επί της οδού Δαβάκη” σε εξωτερικό μελετητικό γραφείο.

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: