«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων», με αριθ. μελ. 54/2014. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: