«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών “Εκμίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων και πολιτιστικών τμημάτων ”. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

041

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο