«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας σχολικών μονάδων της δημοτικής ενότητας Μενεμένης του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

30/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: