Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης», αριθμ.μελέτης 33/16. Αποδέσμευση-Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: