«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης», αριθμ.μελέτης 40/15. Δέσμευση - Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

083

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: