Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης», αριθμ. μελέτης 56/17. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

094

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: