Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση της «Προμήθειας εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό σταθμό οδού Ν. Καζαντζάκη (αριθμ.μελ.21/13). Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: