Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την για την «για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου, για το έτος 2014». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: