«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: