Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών αθλητικών δραστηριοτήτων (αναμνηστικά δώρα, κύπελλα, μετάλλια, είδη τιμητικών διακρίσεων κλπ). Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: