Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: