Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Εντύπων, Φακέλων & Αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: