Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: