«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (αριθμ.μελ.85/15). Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: