Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: