Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια του υπολειπόμενου εξοπλισμού των σχολικών τμημάτων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης μετά την 1η κατακύρωση» της Πράξης (357069) «Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών τμημάτων ένταξης του δήμου». Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: