Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την ανάθεση «Υπηρεσιών Φύλαξης Ασφάλειας χώρων του δήμου». Ψήφιση πίστωσης».

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: