Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής για ανάθεση των υπηρεσιών “Αποξήλωση πρεμνών και φύτευση νέων δένδρων, με αριθ. μελ. 123/2013. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: